Tiếng Việt | English

25/06/2019 - 19:30

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An làm tốt vai trò tham mưu trong lĩnh vực đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 25/6, Thường trực Tỉnh ủy Long An có cuộc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngoài ra, cuộc làm việc nhằm nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nghe các ý kiến, kiến nghị của đơn vị góp phần tổng kết thực tiễn phục vụ việc xây dựng Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được nhận xét, thời gian qua, công tác tham mưu, lập kế hoạch đầu tư của Sở KH&ĐT sát thực tế địa phương, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Ông Nguyễn Văn Được cũng nhận định, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng chồng chéo trong quy hoạch và thủ tục đầu tư một vài lĩnh vực còn chậm, gây ảnh hưởng lớn trong môi trường đầu tư. Thời gian tới, Sở KH&ĐT tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 chất lượng, hiệu quả; rà soát, bãi bỏ các loại hình quy hoạch khác theo quy định của Luật Quy hoạch, tránh chồng chéo trong công tác quy hoạch.

Sở KH&ĐT tiếp tục tập trung phân bổ vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư các công trình trọng điểm, chương trình đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tiếp tục xúc tiến đầu tư ở những nước, thị trường có nhiều nhà đầu tư ở Long An như Nhật Bản, Hàn Quốc; tiếp tục cải cách hành chính cũng như hỗ trợ nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư lớn.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Văn Tiều thông tin, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hànhBCH Đảng bộ tỉnh về Phát triển nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được chủ động thực hiện quyết liệt

Tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở KH&ĐT - Nguyễn Văn Tiều thông tin, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An về Phát triển nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được chủ động triển khai thực hiện quyết liệt.

Đến nay, diện tích đã thực hiện sản xuất ƯDCNC tại Long An gồm khoảng 13.000ha lúa (đạt khoảng 66% chỉ tiêu); khoảng 1.450ha rau (đạt 72% chỉ tiêu) và 1.500ha thanh long (đạt trên 74% chỉ tiêu).

Về công tác quy hoạch, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cũng như tố chức lại sản xuất, bảo đảm lộ trình đầu tư, quy trình sản xuất; liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị, Sở KH&ĐT phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp ƯDCNC của tỉnh.

UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 16 HTX điểm, trong đó, 13 HTX nằm trong vùng Đề án (gồm 6 HTX lúa, 4 HTX rau, 1 HTX thanh long và 2 HTX con bò thịt) và 3 HTX ngoài vùng Đề án 2 ƯDCNC của tỉnh.

Đến nay, tỉnh hỗ trợ cho 10 HTX xây dựng mô hình trên cây lúa, rau, thanh long, cây chanh và con bò thịt. Ngoài ra, năm 2018 đã hỗ trợ cho 12 HTX xây dựng Dự án  phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cho các HTX điểm ƯDCNC.

Về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp ƯDCNC, tỉnh tiếp nhận nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp với quy mô lớn.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan đầu mối, chủ trì, Sở KH&ĐT phối hợp các sở, ngành, địa phương thẩm định trình UBND tỉnh tiếp nhận các dự án đầu tư đạt nhiều kết quả khả quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành, địa phương thẩm định trình UBND tỉnh tiếp nhận các dự án đầu tư đạt nhiều kết quả khả quan

Về xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp (do Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thực hiện), trong các năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại đạt kết quả khả quan, góp phần đưa một số hàng hóa, trong đó có các mặt hàng nông sản của tỉnh ổn định tại thị trường nội địa và hướng đến xuất khẩu.  

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình thực hiện nông nghiệp ƯDCNC còn những khó khăn nhất định. Việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong một số mô hình còn hạn chế. Số doanh nghiệp tham gia cánh đồng lớn, nhất là bao tiêu sản phẩm còn rất ít, gây nhiều khó khăn cho việc bảo đảm đầu ra cho mô hình. Giá tiêu thụ nông sản chưa ổn định ảnh hưởng đến khả năng đầu tư, nhân rộng mô hình của nông dân.

Ngoài ra, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư nhưng nhìn chung, nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nông dân vẫn canh tác theo tập quán cũ, chưa nhận biết đầy đủ lợi ích của việc tham gia liên kết và ƯDCNC trong sản xuất nông nghiệp; tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước.

Thời gian tới, việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp ƯDCNC được Sở KH&ĐT tiếp tục triển khai theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp CNC.

Sở KH&ĐT tiếp tục phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất nông nghiệp ƯDCNC; xây dựng và hỗ trợ HTX điểm sản xuất nông nghiệp ƯDCNC từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; kết nối giao thương, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đánh giá cao nhiệm vụ của Sở KH&ĐT trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, Sở KH&ĐT tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tham mưu các vấn đề liên quan đến kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, giảm áp lực đầu tư công; tham mưu các vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết