Tiếng Việt | English

16/04/2018 - 10:39

Sở Tài nguyên và Môi trường giao lưu trực tuyến với nhân dân

Ngày 27/04, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách của ngành tài nguyên và môi trường.

Ảnh minh họa

Thời gian tổ chức: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Theo đó, sở sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet với mục đích trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các tổ chức và cá nhân có thể gửi câu hỏi và ý kiến đóng góp qua địa chỉ truy cập Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://gltt.longan.gov.vn; http://stnmt.longan.gov.vn./.

T.H

Chia sẻ bài viết