Tiếng Việt | English

16/10/2019 - 10:43

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp qua mạng Internet vào ngày 31/10.

Cụ thể, thời gian giao lưu trực tuyến vào ngày 31/10, buổi sáng từ 7 giờ – 11 giờ 30 phút, buổi chiều 13 giờ 30 phút – 17 giờ.

Chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến là Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi, trả lời những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.  

Hoạt động nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, giảm các thủ tục gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp; đồng thời góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các tổ chức và cá nhân có thể gửi câu hỏi và ý kiến đóng góp qua địa chỉ truy cập Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường (http://gltt.longan.gov.vn; http://stnmt.longan.gov.vn)./.

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An

Chia sẻ bài viết