Tiếng Việt | English

28/07/2015 - 10:46

Sở Tư pháp Long An: Sơ kết công tác trợ giúp pháp lý

6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tư vấn pháp luật tại trụ sở được 66 trường hợp; cử trợ giúp viên pháp lý và luật sư là cộng tác viên tham gia tố tụng 9 vụ việc; hoạt động trợ giúp pháp lý 11 đợt/11 xã, tư vấn được 15 trường hợp; niêm yết 650 bảng thông tin về hoạt động trợ giúp pháp lý tại 192 trụ sở UBND và nhà văn hóa các xã, phường, thị trấn,...

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, trung tâm tiếp tục cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng,.../.

Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết