Tiếng Việt | English

14/12/2017 - 16:53

Sở Tư pháp triển khai văn bản mới có hiệu lực thi hành năm 2018 

Ngày 14/12, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Long An, Sở Tư pháp chủ trì hội nghị trực tuyến phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành.

Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và đại diện chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ tư pháp (công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã).

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung chủ trì hội nghị

Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của đại bộ phận nhân dân. Cụ thể: Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, gọi tắt Luật Hình sự 2017), Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), Luật Du lịch, Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa.Đại diện Cục Thuế, TAND tỉnh,… nêu những quy định mới, những vấn đề đặt ra trong quá trình áp dụng văn bản pháp luật mới ban hành; qua đó giúp cán bộ dự hội nghị nắm được những vấn đề trọng tâm để tích cực phổ biến, tuyên truyền và triển khai sau này.

Luật Quản lý sử dụng tài sản công bổ sung nhiều quy định mới nhằm quản lý tốt hơn tài sản công. Đặc biệt quy định bổ sung về giám sát của cộng đồng đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, thể hiện tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình. Luật cũng quy định một chương về quản lý sử dụng tài sản công là kết cấu hạ tầng; trong đó, quy định rõ kết cấu hạ tầng phải được giao cho chủ thể quản lý để buộc chủ thể phải chịu trách nhiệm trước  nhà nước trong việc quản lý và sử dụng kết cấu hạ tầng.

Luật Hình sự 2017 có những quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội phát triển hiện nay, đặc biệt là thể hiện tính nhân văn như không kết án tử hình đối tượng phạm tội trên 75 tuổi. Xử phạt hình sự, mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân với hai loại tội mới là rửa tiền và tài trợ khủng bố, bổ sung hành vi cướp phá tài sản vào tội bạo loạn. Có quy định riêng về hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu và pháo nổ để có cơ sở xử lý hình sự các hành vi trên.

Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có quy định mới mở rộng đối tượng được TGPL là tất cả trẻ em và người dân tộc thiểu số (luật cũ 2013 chỉ quy định đối tượng TGPL là trẻ em không nơi nương tựa và người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng đặc biệt khó khăn). Ngoài ra, trong một số nội dung cụ thể quy định đối tượng cận nghèo và người phạm tội dưới 18 tuổi cũng có thể là đối tượng được TGPL./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết