Tiếng Việt | English

14/11/2019 - 15:10

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư ấp 1, xã Thủy Tây

Ngày 14/11, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban Vận động Khu dân cư và người dân ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2019).

Tặng quà cho hộ nghèo

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân ấp 1, xã Thủy Tây luôn đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả thiết thực. Nhân dân trong ấp có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ nhân dân; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức nơi cư trú. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Người dân ấp 1 còn đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đoàn kết phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện ấp có 10 hộ nghèo (chiếm 2,6%) và 23 hộ cận nghèo. Qua bình xét có 391/396 hộ dân đạt 3 nội dung gia đình văn hóa (đạt trên 98%).

Tặng bằng khen cho các cá nhân

Tại ngày hội, có 3 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 2 cá nhân nhận bằng khen của UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, 2 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện Thạnh Hóa , 4 tập thể và 8 cá nhân nhận giấy khen của UBND xã Thủy Tây vì có thành tích thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Dịp này, tỉnh tặng khu dân cư ấp 1, xã Thủy Tây 10 triệu đồng, Ban Vận động Vì người nghèo tỉnh tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng; 10 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn ấp 1. Huyện tặng khu dân cư ấp 1, xã Thủy Tây 5 triệu đồng. Riêng Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đề nghị: UB.MTTQVN các cấp cần tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục nâng cao vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư. Đồng thời, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương. Các hộ dân trên địa bàn cần nỗ lực, phấn đấu trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng cuộc sống; giúp đỡ các hộ còn khó khăn và chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết