Tiếng Việt | English

Bộ trưởng Bộ Y tế khảo sát mô hình trạm y tế điểm

Ngày 20/3, Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Phó GS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện mô hình trạm y tế điểm giai đoạn 2018-2020