Tiếng Việt | English

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Long An đổi tên thành Bệnh viện Phổi Long An

Sở Y tế Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc đổi tên Bệnh viện.