Tiếng Việt | English

Siết chặt quản lý về an toàn thực phẩm

Việc tăng cường giám sát, hậu kiểm về an toàn thực phẩm được ngành chức năng và các địa phương quan tâm nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.