Tiếng Việt | English

Tổng Giám đốc WHO tới Trung Quốc để thảo luận tình hình

Tuần trước, Tổng giám đốc Tedros từng hối thúc Trung Quốc mạnh tay thực hiện biện pháp cách ly “trong thời gian ngắn” để hoạt động kiểm soát dịch bệnh được triển khai hiệu quả.