Nâng cao chất lượng bệnh viện tuyến dưới - Giảm tải tuyến trên

Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ nên chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện được nâng lên.