Tiếng Việt | English

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Long An tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm