Tiếng Việt | English

Sự hy sinh thầm lặng của chiến sĩ blouse trắng sau cánh cửa cách ly

Nhiệt tình, vui vẻ, dí dỏm và tâm huyết với công việc là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Trung úy, bác sĩ (BS) Đỗ Tấn Phương.