Tiếng Việt | English

Bến Lức: Bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học bán trú

Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, các trường có tổ chức bán trú trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An còn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.