Tiếng Việt | English

[Infographics] Viêm não Nhật Bản nguy hiểm như thế nào?

Viêm não Nhật Bản thường xuất hiện rải rác quanh năm và dịch bệnh thường xảy ra vào các tháng mùa Hè, đặc biệt vào các tháng 5, 6 và 7.