Tiếng Việt | English

Năm 2019: Triển khai mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4962/QĐ-UBND phê duyệt mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.