Tiếng Việt | English

Từng bước sản xuất bánh tráng trộn theo hướng an toàn thực phẩm

Để bánh tráng trộn được sản xuất đúng theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Sở Công Thương đang tiến hành xây dựng thí điểm cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm, tiến tới nhân rộng ra các cơ sở...