Tiếng Việt | English

6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị lão hóa nhanh hơn bình thường

Tốc độ lão hóa của con người chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, chỉ có 20% trong đó là có tác động bởi di truyền.