Tiếng Việt | English

Mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình: Giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên

Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.