Ngừng lưu hành một số sinh phẩm do nghi nhiễm bệnh bò điên

Do nghi ngờ khả năng nhiễm bệnh Creutzfeld- Jakob (bệnh bò điên) nên Bộ Y tế đã ngưng lưu hành một số sinh phẩm Human Albumin 20%.