Tiếng Việt | English

Đức Hòa: Kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán 2020

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ Bàu Trai, chợ Đức Hòa và một số chợ tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.