Tiếng Việt | English

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học

Sở Y tế Long An phối hợp Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học năm 2019.