Tiếng Việt | English

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt vì ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe của con người và tác động lớn đến phát triển KT-XH...