Tiếng Việt | English

Bộ Y tế: Thêm 3 loại sữa của Pháp vào danh sách nhiễm khuẩn

Bộ Y tế tiếp tục nhận được thông tin cảnh báo từ Ban Thư ký INFOSAN cập nhật thêm 3 lô sản phẩm dinh dưỡng do Tập đoàn Lactalis sản xuất vào danh mục các lô hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn.