Đưa rau an toàn vào chợ

Việc mở bán rau an toàn tại chợ không chỉ góp phần giới thiệu sản phẩm mà còn giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm sạch, an toàn.