Tiếng Việt | English

Nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân ngày càng gia tăng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng phát triển ngày càng nhiều. Theo đó, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề luôn được xã hội quan tâm.