Tiếng Việt | English

Trên 36% mẫu kiểm tra ớt bột vượt ngưỡng dư lượng aflatoxin

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết Thanh tra Bộ đã chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục An ninh, kinh tế...