Tiếng Việt | English

Phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đến tiểu thương

Sở Công Thương tỉnh Long An vừa phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại (thuộc Bộ Công Thương) phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm tại chợ.