Tiếng Việt | English

Tác dụng bất ngờ của việc giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể

Kết quả nghiên cứu do trường Y thuộc Đại học Washington (Mỹ) thực hiện và công bố cho thấy việc giảm 5% trọng lượng cơ thể sẽ có tác động lớn đến sức khỏe của con người.