Tiếng Việt | English

Lý do khiến bạn dễ dàng bị bầm tím chân tay

Phụ nữ, người già và trẻ em thường bị bầm tím nhiều hơn nam giới, đặc biệt là vùng bắp đùi, bắp tay bởi lớp da mỏng hơn nên rất dễ bị tổn thương.