Tiếng Việt | English

7 mẹo chăm sóc đôi mắt dành cho người đeo kính

Nếu bạn phải đeo kính, nghĩa là thị lực của bạn đã yếu. Dưới đây là những mẹo chăm sóc mắt cho người phải đeo kính.