Tiếng ồn - kẻ thù của sức khỏe

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều loại tiếng ồn từ nhẹ nhàng đến đinh tai nhức óc. Tại các đô thị với sự nhộn nhịp, ồn ào thì tiếng ồn càng nhiều càng ảnh hưởng rất lớn...