Viêm mũi dị ứng

Dị ứng là phản ứng của cơ thể trước những chất lạ xâm nhập vào cơ thể, hay là kháng nguyên bằng việc tạo ra các chất để chống lại các chất lạ, hay là kháng thể và phản ứng này tạo ra một chất thứ ba...