Tiếng Việt | English

Tác dụng phụ nguy hiểm khi dùng đồng thời nhiều loại thuốc

Việc sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc được gọi là Polypharmacy. Nó rất phổ biến ở người cao tuổi và có nhiều nguy cơ sức khoẻ tiềm ẩn.