Tiếng Việt | English

Cảnh báo 8 nguy cơ sức khỏe từ rượu bia

Rượu bia có thể gây rất nhiều nguy cơ về sức khỏe, thậm chí gây các bệnh nguy hiểm chết người.