Tiếng Việt | English

Các công dụng của ớt và lưu ý khi dùng

Ớt là một loại quả thuộc họ cà được trồng ở khắp nơi trên thế giới chủ yếu để làm gia vị và làm cả thuốc.