Chia lẻ dịch vụ để

​Không ít bệnh viện chia lẻ chân, tay ra 3 phần để chụp X-quang. Chẳng hạn, "từ cẳng chân đến gót chân dài bao nhiêu đâu, nhưng tách ra chụp cẳng chân, cổ chân và gót chân riêng, thu trên 300.000 đồng"...