Tiếng Việt | English

Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Theo đánh giá của Bộ Y tế, các bệnh viện y học cổ truyền phát triển đã góp phần cung cấp dịch vụ y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.