Tiếng Việt | English

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên rất cần thiết

Ngành BHXH tỉnh Long An phối hợp nhiều ngành, nhất là ngành giáo dục và đào tạo triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế BHYT.