Tiếng Việt | English

32 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 18/5, đã 32 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.