Tiếng Việt | English

Mô hình hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm từ cộng đồng

Thông qua các điểm đo huyết áp miễn phí đặt tại các tổ dân phố, nhà người dân, chợ, quán càphê, tiệm làm móng… người dân được khuyến khích kiểm tra huyết áp của mình.