Tiếng Việt | English

Bến Lức: Đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngay khi Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, toàn hệ thống chính trị huyện Bến Lức nỗ lực hết sức trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị từ ngày 28/3.