Tiếng Việt | English

06/09/2018 - 16:10

"Sửa đổi lối làm việc" - Góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh

Ngày 06/9, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải chủ trì. Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan Thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre và các nhà khoa học dự hội thảo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, hội thảo là dịp để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của tác phẩm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” có dung lượng không nhiều nhưng đề cập 6 nội dung lớn vừa có tính lý luận, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn gồm phê bình và sửa chữa, mấy điều kinh nghiệm, tư cách và đạo đức cách mạng, vấn đề cán bộ, cách lãnh đạo, chống thói ba hoa. Tác phẩm trình bày một cách hệ thống các mặt cơ bản hợp thành nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền.

Tại hội thảo, đại diện TP.Tân An trình bày một số vấn đề của tác phẩm và ý nghĩa thực tiễn trong đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác của Đảng, nhất là tập trung nhiều giải pháp đưa TP.Tân An đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2020. Đại diện Sở Y tế chia sẻ về việc vận dụng “đạo đức cách mạng” trong tác phẩm vào giáo dục, rèn luyện nâng cao y đức cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế hiện nay. Huyện ủy Cần Đước thông tin việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình tại Đảng bộ huyện. Trường Chính trị tỉnh tích cực “sửa đổi lối làm việc” trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay…

Đại biểu thảo luận

Hội thảo tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính. Cụ thể là giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Vận dụng giá trị thực tiễn của tác phẩm vào định hướng rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, phòng, chống và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng; tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đảng; bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hiện nay, chống bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, thói ba hoa trong cán bộ, đảng viên.

Giá trị của tác phẩm đối với sự đổi mới toàn diện, phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Bài học về xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách khoa học, dân chủ, quần chúng cho cán bộ, đảng viên. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm cho rằng, hội thảo là dịp để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa to lớn của tác phẩm đối với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phẩm chất đạo đức, năng lực, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trong tình hình hiện nay. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết