Tiếng Việt | English

17/10/2016 - 17:22

Sức bật mới trong thu hút đầu tư

Long An giữ vai trò cầu nối giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với ưu thế này, Long An có chiến lược thu hút đầu tư trong và ngoài nước; áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nhằm đưa KT-XH của tỉnh phát triển bền vững.

“Quả ngọt” từ môi trường đầu tư

Toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp (KCN) với diện tích hơn 10.216ha, trong đó có 16 KCN đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 61%; có 32 cụm công nghiệp với diện tích 3.368ha, trong đó có 14 cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 88%.

Về đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 974 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 10.484 tỉ đồng (tăng gần 45% số doanh nghiệp và tăng 26,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ). Đến nay, Long An có gần 7.900 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 189.008 tỉ đồng.