Tiếng Việt | English

31/05/2020 - 10:09

Sức sống mới, diện mạo mới

Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã hoàn toàn đổi mới từ bộ mặt nông thôn đến chất lượng cuộc sống người dân. Nếu trước đây Châu Thành là huyện nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn thì ngày nay đã vươn lên tầm cao mới.

100% đường xã, huyện được bêtông hóa/nhựa hóa bảo đảm ôtô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường liên ấp, đường trục ấp, đường chính nội đồng đều được cứng hóa, bêtông hóa bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm (Ảnh: Minh Trực)

100% đường xã, huyện được bêtông hóa/nhựa hóa bảo đảm ôtô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường liên ấp, đường trục ấp, đường chính nội đồng đều được cứng hóa, bêtông hóa bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm (Ảnh: Minh Trực)

 Từ khi triển khai xây dựng huyện nông thôn mới, đời sống người dân Châu Thành được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng/năm. Hiện nay, toàn huyện không còn nhà tạm, dột nát. Trên 98% nhà ở dân cư đạt chuẩn, được xây dựng kiên cố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Từ khi triển khai xây dựng huyện nông thôn mới, đời sống người dân Châu Thành được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng/năm. Hiện nay, toàn huyện không còn nhà tạm, dột nát. Trên 98% nhà ở dân cư đạt chuẩn, được xây dựng kiên cố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân