Tiếng Việt | English

08/10/2015 - 09:54

Long An

Tái cơ cấu kinh tế tiến tới tham gia chuỗi sản xuất - cung ứng hàng hóa của vùng

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An bình quân hằng năm đạt 11,25%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, vượt chỉ tiêu đề ra. Để kinh tế tiếp tục phát triển bền vững theo hướng CNH-HĐH, Long An đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các khu, cụm công nghiệp (K-CCN) và đầu tư công.