Tiếng Việt | English

14/06/2018 - 18:11

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tạo điều kiện phát triển sản xuất

Ngày 14/6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh làm việc với huyện Cần Giuộc về kết quả 5 năm triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 2 năm thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh làm việc với huyện Cần Giuộc

Qua 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ở huyện Cần Giuộc từng bước thay đổi theo hướng nâng cao chất lượng, nâng cao thu nhập của nông dân. Trên lĩnh vực trồng trọt, nông dân có xu hướng chuyển đổi từ đất trồng lúa có hiệu quả thấp sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao hơn. Toàn huyện có 1.800ha sản xuất rau màu, sản lượng 133.000 tấn/năm. Diện tích nuôi tôm 1.960ha, sản lượng đạt 5.000 tấn/năm. Chăn nuôi từ nhỏ lẻ chuyển sang quy mô gia trại, trang trại.

Về chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có nhiều mô hình được đầu tư, xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Đến nay, huyện có 305ha sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao và 38ha nuôi tôm tăng cường ứng dụng công nghệ cao. Huyện thành lập được 22 hợp tác xã (HTX), trong đó có 5 HTX sản xuất rau được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap, 2 HTX sản xuất theo chuỗi an toàn.

Bên cạnh những kết quả, việc triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp còn gặp không ít khó khăn, do thiếu nguồn nhân lực, lao động nông nghiệp của huyện đa số lớn tuổi nên thiếu nhạy bén trong đầu tư. Sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; thiếu các chính sách đột phá để hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm.

Tại cuộc làm việc, huyện kiến nghị các ngành chức năng tỉnh tăng nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng: Đường giao thông, thủy lợi, hệ thống điện. Đồng thời, giới thiệu doanh nghiệp xây dựng các liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông sản./.

Phương Cảnh - Thất Huy

Chia sẻ bài viết