Tiếng Việt | English

08/01/2019 - 20:05

Tân An: Còn nhiều khó khăn trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 08/01, Đoàn Giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An có cuộc giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị tại TP.Tân An từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An – Huỳnh Văn Nhịn thông tin với đoàn giám sát về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An – Huỳnh Văn Nhịn, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất các cấp tại đô thị được TP.Tân An thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và được niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố, xã, phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất luôn có sự thống nhất theo đúng quy định của pháp luật,...

Hiện nay, TP.Tân An được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng TP.Tân An đến năm 2030 và UBND thành phố đã công bố quy hoạch, triển khai thực hiện đồ án quy hoạch được duyệt. Ngoài ra, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, UBND tỉnh, UBND thành phố cũng phê duyệt 31 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án; 5 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang tỷ lệ 1/500; lập 6 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước và kêu gọi đầu tư. Song song đó, TP.Tân An cũng tổ chức lập thiết kế đô thị một số tuyến đường nhằm cải tạo, chỉnh trang đô thị cho toàn khu vực thiết kế đô thị và bảo đảm phát triển bền vững.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ phát biểu tại cuộc giám sát

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì hiện nay, việc thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất tại đô thị kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Mặt khác, chưa có sự thống nhất cao giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị, đặc biệt là về mục đích sử dụng tại các khoanh đất cụ thể làm ảnh hưởng đến công tác mời gọi đầu tư. Ngoài ra, một số vướng mắc khi thực hiện các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến quản lý đất đai cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý sử dụng đất hiện nay trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc giám sát, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ ghi nhận những kết quả trong thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đô thị tại TP.Tân An. Ông khẳng định, những kiến nghị, khó khăn của thành phố sẽ được đoàn tổng hợp để làm việc với UBND tỉnh cũng như báo cáo và đề nghị Quốc hội việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và hoàn thiện các chính sách, pháp luật có liên quan trong thời gian tới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết