Tiếng Việt | English

10/11/2017 - 02:30

Tân Hưng tổ chức thành công đại hội thể dục - thể thao

Đại hội thể dục - thể thao huyện Tân Hưng, tỉnh Long An lần thứ V năm 2017 thu hút hơn 1.500 vận động viên, cổ động viên, học sinh và lực lượng vũ trang tham gia.

Thi đấu bóng chuyền

Đại hội thể dục - thể thao huyện Tân Hưng, tỉnh Long An lần thứ V năm 2017 thu hút hơn 1.500 vận động viên, cổ động viên, học sinh và lực lượng vũ trang tham gia thi đấu các môn: Cờ vua, cờ tướng, cầu lông, đẩy gậy, bơi lội, điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, kéo co, việt dã, đá cầu, đua xuồng,...

Đại hội thật sự khơi dậy tinh thần thể thao trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Thanh Hải 

Chia sẻ bài viết