Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 10:31

Tân Hưng: Vững tin vào sự phát triển bền vững

Sáng ngày 17-6-2015, Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được diễn ra với khẩu hiệu: