Tiếng Việt | English

14/12/2019 - 10:08

Tân Thạnh: 4/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến thời điểm hiện tại, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An có 4/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Hậu Thạnh Tây, Hậu Thạnh Đông, Nhơn Ninh và Tân Ninh.

Hiện nay Tân Thạnh có 4/12 xã đạt nông thôn mới

Ngoài ra, xã Bắc Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đang trong giai đoạn lập hồ sơ trình huyện, tỉnh thẩm tra công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Theo thống kê, đến tháng 10/2019, số tiêu chí đạt bình quân là 15 tiêu chí/xã.

Tân Thạnh gặp khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tập trung chủ yếu vào tiêu chí giao thông nông thôn; môi trường, trong đó chủ yếu tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch thấp, nhà tiêu hợp vệ sinh chưa bảo đảm vệ sinh môi trường.

Thời gian tới, Tân Thạnh tập trung nguồn lực thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí nông thôn mới tại xã Kiến Bình vào năm 2020; tiếp tục xây dựng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới ở các xã không nằm trong lộ trình của huyện về xây dựng nông thôn mới; hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới bị “rớt” tại xã Hậu Thạnh Đông, Nhơn Ninh và Tân Ninh./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết