Tiếng Việt | English

01/04/2019 - 11:14

Tân Thạnh: Bước đầu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Đề án số 02 của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị, Huyện ủy, UBND huyện Tân Thạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình.

Trung tâm Hành chính công huyện Tân Thạnh bước đầu tạo được sự hài lòng của người dân

Trung tâm Hành chính công huyện Tân Thạnh bước đầu tạo được sự hài lòng của người dân

Đến cuối năm 2018, huyện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh Đông; giảm 7 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó tại các cơ quan, đơn vị huyện. Sau khi sắp xếp, Tân Thạnh có 11 cơ quan chuyên môn với 86 biên chế (giảm 1 cơ quan do sáp nhập Phòng Y tế huyện vào Văn phòng HĐND, UBND huyện).

Cùng với hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể, UBND huyện hoàn chỉnh Đề án giải thể Trung tâm Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện, đồng thời sáp nhập 10 trường tiểu học thành 5 trường tiểu học tại các xã: Tân Lập, Nhơn Hòa Lập, Tân Thành, Tân Ninh và Kiến Bình; phối hợp các sở, ngành tỉnh chuyển giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế huyện; hợp nhất 4 trạm trực thuộc tỉnh chuyển về huyện (thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông, thủy lợi) thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, đồng thời xây dựng phương án bố trí nhân sự, giải quyết số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ và thực hiện chính sách tinh giản biên chế bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định.

Qua thực hiện đề án, huyện giảm 55 cán bộ không chuyên trách ở các xã, thị trấn và hiện còn 167 người. Đối với cán bộ ấp, chi hội ấp giảm 41 người và hiện còn 587 người. Đến đầu tháng 8/2018, số cán bộ ấp, chi hội ấp còn hưởng phụ cấp và sinh hoạt phí là 278 người; bố trí ấp, khu phố còn 3-4 định suất. Toàn huyện cho thôi hưởng thù lao 78 người và hướng dẫn các hội xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao theo quy định.

Bên cạnh đó, huyện hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm và bố trí sắp xếp cán bộ theo đúng trình độ, năng lực. Hiện Tân Thạnh có 76/86 biên chế công chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm, đạt 88%; có 1.047/1.051 biên chế viên chức bố trí đúng vị trí việc làm, đạt 99%; số lượng cán bộ cấp xã đạt chuẩn là 112/134 người, chiếm 83%. Số lượng công chức cấp xã đạt chuẩn là 132 người, chiếm 100%; số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 167 người, có trình độ chuyên môn đạt 69,5%.

Trung tâm Hành chính công huyện Tân Thạnh

Trung tâm Hành chính công huyện Tân Thạnh

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy - Mai Văn Phen thông tin: “Huyện đã và đang tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế 10% theo lộ trình đối với khối Đảng, đoàn thể và khối Nhà nước đến năm 2020. Năm 2019, tiếp tục triển khai nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các cơ quan: Dân vận - MTTQ, Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra khi có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của tỉnh và triển khai nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; tiếp tục giảm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và tổ chức, bố trí phân công nhiệm vụ những người hoạt động không chuyên trách còn lại; sáp nhập 6 ấp, khu phố giai đoạn 1 theo chỉ đạo của tỉnh”.

Tuy còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định nhưng với quyết tâm tạo bước đột phá mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn của huyện Tân Thạnh tiếp tục xác định rõ lộ trình cụ thể để mỗi cấp, ngành, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết