Tiếng Việt | English

06/02/2018 - 23:00

Tân Thạnh: Chuyển biến nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ

Năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dân chủ được mở rộng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những chuyển biến tích cực

Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tân Thạnh luôn coi trọng việc thực hiện QCDC. Thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, góp phần thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, nhất là chính quyền cơ sở. “Phát huy QCDC ở cơ sở tác động tích cực, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực”. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Lê Thanh Đông khẳng định.

Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở xã Tân Hòa về xây dựng xã văn hóa năm 2017

Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở xã Tân Hòa về xây dựng xã văn hóa năm 2017

Công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh dân chủ được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức. Năm 2017, toàn huyện triển khai 2.112 cuộc với 75.857 lượt người dự, tập trung triển khai các luật mới ban hành. Công tác hòa giải thực hiện đạt kết quả cao, toàn huyện có 75 tổ hòa giải với 629 thành viên, trong năm 2017, tiếp nhận 180 vụ, hòa giải thành 160 vụ, không thành 15 vụ, chưa hòa giải 5 vụ.

Công tác cải cách hành chính được phát huy và duy trì thực hiện, nhất là mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” được người dân đồng thuận. Hàng năm, thông qua ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 74/74 khu dân cư trong toàn huyện tổ chức cho người dân bàn, biểu quyết trực tiếp việc sửa đổi, bổ sung quy ước ấp, khu phố văn hóa.

UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã, thị trấn với người dân theo điều 155 Luật chính quyền địa phương, tiếp thu ý kiến người dân đóng góp xây dựng chính quyền. Tổ chức công khai minh bạch tài sản, thu nhập của 425 CBCC, viên chức huyện, xã, thị trấn. Công tác đánh giá, sắp xếp, thuyên chuyển, bố trí, quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Qua đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ quan, đơn vị mình; công khai hóa những việc cán bộ, công chức biết và những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC cơ sở tại cơ quan, đơn vị, tập trung xây dựng mô hình tự quản trong cơ quan.

Phát huy, nhân rộng cách làm sáng tạo

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã Kiến Bình được thực hiện tốt. Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Bình - Trần Thanh Hưng, cho biết: “Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy dân chủ để nhân dân tham gia ngày càng tích cực vào việc giám sát, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Trong năm 2017, xã Kiến Bình tổ chức nhiều cuộc họp dân để bàn bạc, thống nhất mức đóng góp kinh phí, hiến đất sửa chữa các công trình giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí vận động trên 3 tỉ đồng. Tổ tiếp dân bảo đảm trực theo quy định, hàng tuần, các ngành đều có lịch làm việc cụ thể theo nội quy, quy chế đề ra, bảo đảm giải quyết công việc chuyên môn đúng theo quy định, thẩm quyền. đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và tổ chức kỷ luật của cơ quan, thực hiện công khai tài chính, quản lý tài sản công, mua sắm trang thiết bị của cơ quan, thực hiện nghiêm phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Đặc biệt, cán bộ, công chức đơn vị thực hiện quy chế dân chủ luôn gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung đưa ra dân đóng góp ý kiến chủ yếu là những vấn đề liên quan đến cuộc sống, được người dân quan tâm, tham gia đóng góp nhằm xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, đúng thực chất, tạo sự chuyển biến tích cực nhiều mặt công tác tại các địa phương.

Những kết quả trên là nhờ huyện Tân Thạnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đây chính là cơ sở để các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cơ sở phát huy những cách làm sáng tạo, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết