Tiếng Việt | English

22/09/2015 - 11:44

Long An

Tân Thạnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế 9 tháng năm 2015

Huyện ủy Tân Thạnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế 9 tháng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Về sản xuất nông nghiệp, đã gieo sạ được trên 78.000ha, đạt 100% kế hoạch.

Đến nay, vụ Hè Thu đã thu hoạch xong, vụ Thu Đông thu hoạch được trên 10.000ha, năng suất đạt 6-8 tấn/ha. Ngân sách huyện đã đầu tư trên 27 tỉ đồng, ngân sách tỉnh đầu tư trên 30 tỉ đồng cho các công trình xây dựng cơ bản. Thu ngân sách đạt trên 57 tỉ đồng, đạt trên 120%, chi ngân sách trên 146 tỉ đồng, đạt gần 70%.

Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã kết nạp được 64 đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Nguyễn Văn Được chỉ đạo: Trong những tháng cuối năm cần chú trọng triển khai Nghị quyết của Huyện ủy; tập trung sản xuất vụ lúa Thu Đông năm 2015 và sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2015-2016, chủ động phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tăng cường thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thu tiền cụm, tuyến dân cư vượt lũ, tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản ở địa phương./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết