Tiếng Việt | English

04/05/2018 - 00:20

Tân Trụ đột phá từ cải cách hành chính

Những năm qua, huyện Tân Trụ thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xác định cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng phục vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá phát triển KT-XH, những năm qua, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác CCHC, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho người dân.

Năm 2018, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện cải cách TTHC theo quy định, niêm yết và thực hiện nghiêm túc nội dung trong giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến xã được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các TTHC.

Việc đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC ở huyện tạo sự chuyển biến rõ nét, môi trường hành chính thông thoáng, quan tâm văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức và tạo sự hài lòng cho người dân. Trung tâm hành chính công huyện hoạt động từ ngày 23/4/2018 là đầu mối tập trung hướng dẫn, giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức để chuyển đến các cơ quan chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 900:2008 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” phát huy có hiệu quả; trong đó, cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” cấp xã ngày càng nâng cao chất lượng trong giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng, tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giải quyết nhanh chóng công việc; việc nộp hồ sơ và nhận kết quả được thực hiện tại một đầu mối.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp; tăng cường, bổ sung trang thiết bị cho bộ phận “một cửa” từ huyện đến xã, thị trấn theo hướng hiện đại; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chuẩn hóa các công sở hành chính, nhất là cấp xã;../.

Ngô Văn Đảnh

Chia sẻ bài viết