Tiếng Việt | English

04/08/2020 - 13:53

Tân Trụ: Gọn bộ máy, tăng hiệu quả

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Trụ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên (ĐV) và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An, Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Tân Trụ xây dựng Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 28/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 45-KH/HU, ngày 05/3/2018 và tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện. Qua triển khai, quán triệt, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, ĐV có sự thống nhất và đồng thuận cao với chủ trương, quan điểm của Đảng; đồng thời nhận thức đúng đắn yêu cầu đổi mới nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn.

Sau sắp xếp, các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động ổn định (Trong ảnh: Công bố quyết định sáp nhập xã An Nhựt Tân và Mỹ Bình thành xã Tân Bình)

Hơn 2 năm thực hiện Đề án, Tân Trụ cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo lộ trình, một số nội dung hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Thông tin từ Ban Tổ chức Huyện ủy, năm 2015, khối Đảng - đoàn thể có 64 biên chế, từ năm 2018 giảm còn 55 biên chế. Khối chính quyền hiện có 78/85 biên chế (bố trí ít hơn 7 biên chế). Đơn vị sự nghiệp công lập có 835/916 biên chế (bố trí ít hơn 81 biên chế). Bên cạnh đó, huyện bố trí lại số lượng cấp phó của các phòng, ban theo nguyên tắc dưới 7 biên chế chỉ có 1 cấp phó. Qua sắp xếp đã giảm được 5 cấp phó của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, MTTQ, Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện.

Việc nhất thể hóa các chức danh người đứng đầu cơ quan đảng và chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UB.MTTQ; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra huyện, cũng được triển khai, thực hiện tốt. Từ tháng 11-2017, huyện thành lập Trung tâm Hành chính công gồm 7 biên chế (đều bố trí công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện kiêm nhiệm).

Ngoài ra, huyện sáp nhập Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện; hợp nhất Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Nhà Thiếu nhi huyện; hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Song song đó, huyện sắp xếp lại những người hoạt động không chuyên trách: Cấp xã giảm được 153 người, còn lại 62 người (bố trí từ 5-6 người/xã); mỗi ấp còn từ 3 đến 4 chức danh, giảm được 167 người, còn bố trí 149 người.

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo

Sau sắp xếp, các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động ổn định, tư tưởng cán bộ, công chức ổn định, an tâm công tác. Các loại hình tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, tổ chức Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện kết nạp được 367 ĐV, đạt trên 104% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác quản lý ĐV nơi công tác và nơi cư trú được thực hiện chặt chẽ. Tỷ lệ ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ngày càng tăng. Đa số ĐV thể hiện được bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. “Quy hoạch cán bộ từ huyện đến cơ sở tiến hành theo phương châm “mở” và “động”, bảo đảm độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện theo hướng chuẩn hóa các chức danh, chú trọng cán bộ trẻ trên cơ sở quy hoạch, gắn với bố trí, sử dụng phù hợp” - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy - Tô Văn Cư cho biết.

Tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên (Trong ảnh: Người dân đến làm chứng minh nhân dân tại Công an huyện)

Qua công tác đào tạo, đội ngũ cán bộ trong huyện cơ bản được chuẩn hóa. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 có 100% cán bộ có trình độ chuyên môn đại học trở lên (thạc sĩ chiếm 7,69%); 97,4% cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị (1 cán bộ có trình độ trung cấp do lớn tuổi nên không đào tạo). Trưởng, phó các phòng, ban cấp huyện có 100% cán bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ chính trị từ trung cấp trở lên (cao cấp chiếm trên 73%). Cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn có trên 94% trình độ chuyên môn đại học và 100% cán bộ có trình độ chính trị trung cấp trở lên (cao cấp chiếm trên 39%).

Không chỉ nâng cao về trình độ, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới theo hướng dân chủ, sâu sát cơ sở. Hàng năm, các cấp ủy đều có xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, kịp thời phát hiện những sai sót, xử lý nghiêm những cán bộ, ĐV vi phạm (trong nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 25 ĐV (giảm 65 trường hợp so với nhiệm kỳ trước). Việc xây dựng nghị quyết ngày càng ngắn, gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra và sát tình hình thực tế, bảo đảm vai trò lãnh đạo sâu sát, toàn diện của cấp ủy.

Nhờ chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng ĐV, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Việc sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy xem là khâu đột phá trong công tác cán bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện điều động, bổ nhiệm 16 đồng chí; bổ nhiệm mới 9 đồng chí; bổ nhiệm lại 11 đồng chí; bổ sung cấp ủy huyện 4 đồng chí, cấp xã, thị trấn 22 đồng chí. Cán bộ qua bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đa số thể hiện được bản lĩnh chính trị, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết