Tiếng Việt | English

31/08/2019 - 06:50

Tân Trụ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 30/8, Huyện ủy Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy phát biểu tại hội nghị

Đến dự Hội nghị có Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Ngọc Dãy; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trần Văn Đốc; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trương Thanh Liêm; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 05-CT/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 15/5/2016. Hàng năm, Huyện ủy Tân Trụ tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề với những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 2.025 đảng viên và hàng chục ngàn đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn huyện.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thông qua việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện. Mỗi cá nhân có ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc. Các đảng viên đều đăng ký từ 1 đến 2 việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của bản thân.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Huyện ủy gắn kết chặt chẽ, sáng tạo với các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cũng đồng loạt  phát động nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả để tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập và làm theo gương Bác. 

Điển hình như các mô hình: "Kể chuyện về Bác trong buổi chào cờ đầu tháng", "Tiết kiệm điện", "Nuôi heo đất, hũ gạo tình thương", "Thanh niên tình nguyện, chung sức xây dựng nông thôn mới", "Đường quê xanh, sạch, đẹp", "Đảng viên 5 tốt", "Gác cho dân ngủ yên",.... cùng nhiều phong trào sáng tạo, thiết thực khác của các tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong góp phần thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các Đảng bộ trong toàn huyện, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, các chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong Đảng và trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần hướng đến xây dựng huyện Tân Trụ thành huyện văn minh, giàu đẹp của tỉnh trong tương lai.

Dịp này,  4 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy biểu dương, khen thưởng./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết