Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 10:20

Tân Trụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020: Quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, Tân Trụ đạt nhiều kết quả khả quan.

Tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới, đến nay Tân Trụ có 6/10 xã đạt chuẩn

Tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới, đến nay Tân Trụ có 6/10 xã đạt chuẩn

Nhiều kết quả khả quan

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực từng bước được rà soát, bổ sung phù hợp quy hoạch chung; những kết quả về KT-XH, quốc phòng - an ninh, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phát huy hiệu quả;...

Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 85.439 tấn (NQ 95.000 - 96.000 tấn). Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao, bình quân 22,24%/năm (NQ trên 10%). Huyện có 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NQ phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 60%); 77,4% trường đạt chuẩn quốc gia (NQ 100%); 99,1% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (NQ trên 99%); 88,6% hộ sử dụng điện kế riêng; hộ nghèo chiếm 3,4% (NQ dưới 3%);...

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, lưu trú, ăn uống và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản.

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân. Các tiêu chí được rà soát, triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp, mang lại thay đổi tích cực cho địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bình - Đặng Văn Tây Lo chia sẻ: “Mỹ Bình là xã có xuất phát điểm thấp nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân, xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo đúng lộ trình, nhất là tiêu chí giao thông, môi trường, hộ nghèo,...”.

Tập trung các chương trình đột phá, công trình trọng điểm

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trần Văn Đốc thông tin: “Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Sản xuất được tổ chức lại theo hình thức tổ liên kết, tổ hợp tác, HTX. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, tạo điều kiện sản xuất nông nghiệp thuận lợi hơn. Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng xây dựng thị trấn Tân Trụ trở thành đô thị loại IV đến năm 2020 hoàn thành việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức trên địa bàn, lập đồ án quy hoạch và đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Các công trình trọng điểm: Đường vành đai thị trấn Tân Trụ (đường Nguyễn Hoàng Anh) hoàn thành khảo sát, thiết kế và được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 38 tỉ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 tỉ đồng, phần còn lại do huyện cân đối, bổ sung. Hiện, huyện chuẩn bị các thủ tục để triển khai giải phóng mặt bằng. Công trình Nâng cấp, mở rộng chợ Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ thành chợ trung tâm huyện đã lập quy hoạch chi tiết, đang lấy ý kiến các ngành liên quan, trình UBND tỉnh phê duyệt...”.

Tân Trụ sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ ca0

Tân Trụ sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao

Với quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân, nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện Tân Trụ phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu NQ. Huyện tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch ngành và lĩnh vực gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển mạnh các mô hình kinh tế, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,...

Song Hồng

Chia sẻ bài viết