Tiếng Việt | English

23/09/2020 - 07:52

Tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai

Hiện nay, tại Long An, một số tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi đã vận động nhân dân đóng góp đất đai hoặc bồi thường để mở rộng nâng cấp, nhưng chưa chỉnh lý biến động đất đai.

Nhiều nơi vẫn chưa được chỉnh lý biến động đất đai

Thực tế này rất dễ xảy ra phát sinh khiếu nại đất đai. Ngoài ra, việc chưa chỉnh lý biến động đất đai như trên cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Về vấn đề này, cũng có nhiều kiến nghị nên có chủ trương thống nhất để tránh phát sinh tranh chấp khiếu kiện cũng như thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục về đất đai sau này.

Thời gian qua, UBND tỉnh Long An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có chỉ đạo việc cập nhật công tác chỉnh lý biến động các tuyến đường giao thông, thủy lợi và bố trí kinh phí để thực hiện. 

Hiện nay, UBND các huyện, thị xã và thành phố đã và đang xây dựng phương án chỉnh lý biến động và bố trí kinh phí để thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính. 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND cấp huyện kịp thời rà soát, cập nhật chỉnh lý biến động các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi đã vận động nhân dân đóng góp đất đai hoặc đã bồi thường để tránh phát sinh tranh chấp khiếu kiện cũng như để thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục về đất đai./.

Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích