Tiếng Việt | English

06/08/2018 - 20:06

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em

Ngày 06/8, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, Phạm Văn Cảnh đồng chủ trì.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Theo thống kê, trung bình hàng năm, cả nước có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết, trong đó, trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Đáng chú ý, có 21,3% trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân trong gia đình; người quen, hàng xóm 59,9%; người lạ 12,6%,...

Theo ý kiến của một số đại biểu, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em là phải có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng ở địa phương; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương; tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hành vi xâm hại tình dục và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em;... Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “UBND các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em theo thẩm quyền; củng cố tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức làm công tác trẻ em các cấp; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em; tăng cường công tác truyền thông giáo dục, trong đó phối hợp 3 môi trường: Gia đình - nhà trường - xã hội để phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;...”./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết