Tiếng Việt | English

17/07/2018 - 09:18

Tăng cường giáo dục, quản lý người nghiện ma túy

Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản lý, giáo dục người bị hình phạt tù cho hưởng án treo, người bị cải tạo không giam giữ và người nghiện ma túy trên địa bàn phường 2, 3.

Phường 2 có 11 người bị hình phạt tù cho hưởng án treo; 44 người nghiện các chất ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó, thi hành án tù 1 người, đang cai nghiện bắt buộc 13 người, sống tại cộng đồng dân cư 30 người.

Phường 3 có 8 người bị phạt tù được cho hưởng án treo, 57 người nghiện các chất ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó, thi hành án tù 6 người, cai nghiện tự nguyện 1 người, cai nghiện bắt buộc 14 người, sống tại cộng đồng dân cư 36 người.

Công an 2 phường chủ động tham mưu Chủ tịch UBND phường chỉ đạo, phân công người trực tiếp quản lý, giáo dục người bị phạt tù cho hưởng án treo, hàng quí có báo cáo nhận xét về quá trình chấp hành án tại địa phương. UBND phường và các đoàn thể tăng cường biện pháp giúp đỡ, tạo việc làm cho các đối tượng này. Theo nhận xét của đoàn giám sát, đa số đối tượng bị hình phạt tù cho hưởng án treo tại địa phương chấp hành tốt, đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phường 2 còn 1 đối tượng hưởng án treo nhưng tiếp tục phạm tội. Một số đối tượng hưởng án treo đi khỏi địa phương mà không báo tạm vắng.

Việc quản lý và theo dõi người nghiện được thực hiện thường xuyên, kịp thời thông báo cơ quan chức năng những đối tượng có sử dụng và dương tính với chất ma túy để đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, một số đối tượng nghiện ma túy thường xuyên vắng mặt tại địa phương, đoàn thể còn e ngại khi được phân công quản lý người nghiện. Một số gia đình thiếu quan tâm đối với người thân nghiện ma túy.

Đoàn giám sát đề nghị công an các phường thường xuyên rà soát, xem xét, lập hồ sơ để rút ngắn một nửa thời gian thi hành án cho người hưởng án treo chấp hành tốt. Đồng thời tăng cường biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành hình phạt tù được hưởng án treo, người nghiện có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết