Tiếng Việt | English

30/07/2020 - 14:16

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động

Long An là một trong những địa phương có môi trường đầu tư tốt cùng nhiều chính sách ưu đãi nên thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đến đầu tư. Các DN đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều DN nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ). Trong khi đó, không ít NLĐ chưa nhận thức đúng, đủ về pháp luật có liên quan để tự bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho NLĐ là hoạt động thiết thực.

Tuyên tuyền, phổ biến, tư vấn pháp luật phải có nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện, trình độ, giới tính của NLĐ. Hệ thống Công đoàn, nhất là các trung tâm tư vấn pháp luật phải tăng cường phối hợp tổ chức Công đoàn ở các DN tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ; tổ chức tuyên truyền tại các khu nhà trọ công nhân; tổ chức tư vấn pháp luật lưu động; đối thoại để giải quyết kịp thời các vướng mắc của NLĐ. Trong tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cần chú ý thông tin những nội dung cơ bản, liên quan trực tiếp như hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể nhằm giúp NLĐ nắm vững các quy định của pháp luật, có thể tự bảo vệ mình.

Đưa kiến thức pháp luật đến với NLĐ, giúp NLĐ thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ của mình sẽ góp phần hài hòa mối quan hệ giữa NLĐ và người sử dụng lao động, qua đó giúp DN hoạt động hiệu quả hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ cũng được bảo vệ và thực hiện đúng quy định./.

Nguyễn Minh

 

Chia sẻ bài viết