Tiếng Việt | English

11/07/2018 - 10:09

Tạo điều kiện để cán bộ nữ có cơ hội phát triển

Ngày 10/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An - Hoàng Văn Liên chủ trì Hội nghị sơ kết công tác VSTBPN và bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh - Hoàng Văn Liên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với đại diện ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cơ quan, đơn vị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh - Hoàng Văn Liên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với đại diện ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cơ quan, đơn vị

6 tháng qua, toàn tỉnh phát triển 315 đảng viên nữ, nâng tổng số đảng viên nữ đến nay lên 16.095 đảng viên; giải quyết việc làm cho 18.548 lao động, trong đó, nữ chiếm 52%. Công tác giáo dục, đào tạo có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ nữ có trình độ thạc sĩ tăng cao,...

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm công tác bình đẳng giới và hoạt động của ban VSTBPN. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị được quan tâm, tạo điều kiện và đưa vào quy hoạch khi đủ tiêu chuẩn. Ban VSTBPN các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ nữ; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn, hoạn nạn,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban VSTBPN tỉnh - Hoàng Văn Liên đề nghị: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần kiện toàn ban VSTBPN, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hướng các hoạt động về cơ sở. Đồng thời, ban VSTBPN cơ sở cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực, nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ thông qua tập huấn kiến thức, tăng cường phối hợp triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới,... Ban VSTBPN tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ nữ có cơ hội được phát triển, khẳng định vai trò, năng lực của mình trong công tác cũng như các hoạt động xã hội khác, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, bằng khen cho 11 tập thể; Ban VSTBPN tỉnh tặng giấy khen cho 30 tập thể và 39 cá nhân có thành tích trong hoạt động VSTBPN năm 2017./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết