Tiếng Việt | English

26/06/2018 - 14:47

Tạo điều kiện để nhân dân đóng góp xây dựng địa phương

Sáng 26/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Đỗ Hữu Lâm chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban với 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về công tác dân vận, dân tộc – tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

6 tháng đầu năm, công tác vận động quần chúng phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nhân rộng, lan tỏa. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm, tổng hợp tình hình, phản ánh và tham mưu cho cấp ủy chặt chẽ hơn.

Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc các loại hình trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, việc khắc phục “bệnh hành chính”, “bệnh hình thức”, chạy theo thành tích của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến còn chậm. Tình trạng nhân dân tập trung khiếu kiện đông người, bao chiếm đất công còn diễn ra. Một số địa phương chưa chủ động giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh từ cơ sở theo chức năng và phân cấp thẩm quyền…

Đại biểu dự Hội nghị giao ban tại điểm cầu Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm đề nghị Ban Dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực.

Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách về dân tộc - tôn giáo; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; gắn công tác dân vận với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền, tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết