Tiếng Việt | English

31/10/2019 - 15:30

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam cho lực lượng tác nghiệp báo chí

Ngày 31/10, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.