Tiếng Việt | English

05/10/2019 - 02:50

Tập huấn hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử

Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số triển khai nội dung Thương mại điện tử tại lớp tập huấn

Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số triển khai nội dung Thương mại điện tử tại lớp tập huấn

Chiều 04/10, Sở Công Thương tỉnh Long An phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức tập huấn hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước ở các sở, ban, ngành tỉnh; Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố; cán bộ quản lý các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe hướng dẫn các nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử; việc thực thi pháp luật về thương mại điện tử quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động; cách thức phân loại website thương mại điện tử và các hành vi gian lận trong thương mại điện tử phổ biến hiện nay; quy trình tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh thương mại điện tử trên website; Các xu hướng thương mại điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử tại Việt Nam và giới thiệu một số công cụ hỗ trợ quản lý công việc của Google.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức, kiến thức về thương mại điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết