Tiếng Việt | English

05/08/2019 - 14:38

Tập huấn tuyên truyền Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Ngày 05/8, Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn tuyên truyền Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên hệ thống thông tin cơ sở tại tỉnh Long An.

Đại biểu tham gia tập huấn

Hội nghị tập huấn diễn ra 2 ngày (05 và 06/8) với sự tham gia của 240 đại biểu. Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; thực trạng của du lịch Long An và những vấn đề cần tuyên truyền; các phương pháp viết và biên tập tin cho công tác thông tin, truyền thông cơ sở.

Thông qua tập huấn giúp đại biểu đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác thông tin, truyền thông về du lịch; đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; cách viết và biên tập tin bài ngắn gọn, dễ hiểu,.../.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết