Tiếng Việt | English

16/04/2018 - 10:40

Tập trung chăm sóc lúa Hè Thu

Hiện nay, toàn tỉnh gieo sạ 27.397ha lúa Hè Thu (HT) 2018, đạt 12,3% kế hoạch (221.900ha), bằng 58,8% so cùng kỳ năm 2017, tập trung chủ yếu ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười.

Nông dân chủ động chăm sóc lúa Hè Thu 2018

Nông dân chủ động chăm sóc lúa Hè Thu 2018

Tuần qua, tình hình sâu, bệnh trên lúa HT giảm. Có 1.897ha nhiễm rầy nâu, giảm 942ha so với tuần trước, xuất hiện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ, tập trung ở huyện Tân Thạnh, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường với mật độ nhẹ 750-1.000 con/m2. Sâu năn không còn xuất hiện, do diện tích lúa nhiễm sâu năn ở huyện Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường chuyển sang giai đoạn đòng trổ. Bệnh đạo ôn có 134,6ha nhiễm. Dự báo tình hình sâu, bệnh tuần tới: Rầy nâu tuổi 4-5, gây hại cục bộ trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng trổ trên lúa HT ở huyện Tân Thạnh, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Bệnh đạo ôn lá gia tăng trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Chuột xuất hiện rải rác trên lúa HT mới gieo sạ, giai đoạn mạ ở huyện Tân Hưng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Chí Thiện đề nghị các địa phương tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu, bệnh hại trên đồng ruộng như rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá, sâu năn, sâu cuốn lá, chuột,... từ đó hướng dẫn nông dân các biện pháp quản lý hiệu quả và an toàn, đặc biệt là rầy nâu trưởng thành mang virus nhiễm bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Công văn số 145/TB-CCTTBVTV, ngày 26-01-2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tăng cường phòng, chống sâu năn, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tình hình dịch hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để nông dân chủ động ứng phó; vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rơm rạ, diệt ốc bươu vàng;... thường xuyên theo dõi diễn biến khí tượng - thủy văn, thiên tai, tăng cường kiểm tra các tuyến đê bao, tình trạng sạt lở và có kế hoạch gia cố, duy tu, sửa chữa kịp thời các khu vực xung yếu để bảo vệ dân sinh và sản xuất”./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết