Tiếng Việt | English

01/07/2019 - 14:43

Tập trung chuẩn bị nội dung để kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa IX đạt yêu cầu đề ra

Sáng 01/7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp rà soát, cho ý kiến các vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Cang đề nghị các đại biểu tập trung chuẩn bị nội dung kỳ họp

Dự kiến, kỳ họp tổ chức từ ngày 18 đến ngày 19/7, tại Hội trường Tỉnh ủy. Ch