Tiếng Việt | English

01/07/2019 - 14:43

Tập trung chuẩn bị nội dung để kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa IX đạt yêu cầu đề ra

Sáng 01/7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp rà soát, cho ý kiến các vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Cang đề nghị các đại biểu tập trung chuẩn bị nội dung kỳ họp

Dự kiến, kỳ họp tổ chức từ ngày 18 đến ngày 19/7, tại Hội trường Tỉnh ủy. Chương trình sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trong buổi sáng 18/7 và sáng 19/7 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Trong ngày làm việc đầu tiên, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh báo cáo về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;...

Thư ký kỳ họp sẽ báo cáo kết quả thảo luận, đóng góp ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp về các nội dung trên. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra. Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận trên hội trường về các nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau.

Trong ngày làm việc thứ hai, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước và sau kỳ họp thứ 12 (kỳ họp lệ cuối năm 2018). Sau đó, Chủ tọa kỳ họp sẽ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo từng nhóm vấn đề được gợi ý.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phát biểu làm rõ một số vấn đề về điều hành phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019 và các vấn đề đại biểu đặt ra trong phiên thảo luận. HĐND tỉnh tiến hành xem xét, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng tiến hành xem xét, quyết định về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đề nghị các đại biểu và những sở, ban, ngành có liên quan tập trung rà soát, bổ sung nội dung các nghị quyết để kỳ họp diễn ra nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết