Tiếng Việt | English

21/08/2019 - 08:00

Tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Lúc này toàn xã hội đang dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục và đào tạo bởi hầu hết gia đình đều có con em trong độ tuổi đến trường.

Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng năm học qua ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học không ngừng được tăng cường; hầu hết đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động ngành giáo dục yêu nghề, tích cực học tập nâng cao trình độ, tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học. Tỉnh tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Các trường THPT, THPT chuyên, các lớp học chất lượng cao, mô hình trường tiên tiến, hiện đại không ngừng được đầu tư, hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo. Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo ngày càng nhiều hơn theo hướng tăng cường đầu tư từ ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ của Trung ương và vốn xã hội hóa…  

Tuy nhiên,  tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo vẫn còn; các tệ nạn xã hội, trò chơi trực tuyến đang tác động mạnh mẽ đến quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Một số học sinh có ý thức học tập chưa cao, định hướng nghề nghiệp chưa rõ ràng nên chưa tự giác, chưa cố gắng trong học tập, chưa thực hiện tốt nội quy trường lớp. Đó là những tồn tại mà xã hội đang quan tâm, mong muốn trong năm học mới ngành giáo dục và đào tạo có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Trong giáo dục, ông bà ta đúc kết phương châm: Tiên học lễ, hậu học văn. Điều này luôn luôn đúng, nhất là hiện nay còn nhiều mặt trái của kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội sẵn sàng tấn công vào giới trẻ. Nếu sống vô cảm, thiếu tình thương, sự cảm thông, bị đồng tiền chi phối… thì tuổi trẻ dễ sa chân vào cảm bẫy, bị lệch lạc về nhận thức, thiếu lý tưởng, không muốn cống hiến, đóng góp cho xã hội, đất nước. Nếu chỉ tập trung học văn hóa thì chỉ đào tạo được những người có trình độ chuyên môn, có tài nhưng thiếu đức (Người có tài mà không có đức là người vô dụng- Chủ tịch Hồ Chí Minh). Chất lượng nguồn nhân lực luôn song hành hai thành tố: Tài và đức, đó cũng là mục đích cuối cùng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai tuyên truyền, thực hiện rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có các cơ sở giáo dục. Mục đích của việc làm này là nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là dạy làm người, để đào tạo lớp cán bộ vừa hồng, vừa chuyên cho đất nước.

Trong vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thì vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội là rất quan trọng; trong đó nhà trường đóng vai trò trung tâm, các ban ngành, đoàn thể cùng có trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ này.

Chính vì vậy, trong năm học 2019-2020, ngành giáo dục Long An sẽ tập trung khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Đó cũng là mong muốn của các bậc phụ huynh và toàn xã hội./.

Kim Quy

 

Chia sẻ bài viết