Tiếng Việt | English

09/03/2018 - 16:24

Tập trung giúp thanh niên khởi nghiệp

Sáng ngày 09/3, Thường trực Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu Tỉnh đoàn cần khuyến khích, khơi dậy tinh thần sáng tạo, niềm đam mê sản xuất, kinh doanh của thanh niên

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình tập hợp thanh niên phát triển kinh tế, các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Trong đó, nổi bật là tổ chức Đoàn các cấp lãnh đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức; củng cố Chi đoàn, chi hội yếu kém và xóa ấp trắng Chi đoàn; đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với thanh niên, nhất là giúp thanh niên khởi nghiệp.

Đặc biệt, Tỉnh đoàn cần khuyến khích, khơi dậy tinh thần sáng tạo, niềm đam mê sản xuất, kinh doanh, ý chí lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng…/.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết