Tiếng Việt | English

19/06/2018 - 15:10

Tập trung làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện hiệu quả Đề án 02 của Tỉnh ủy

Sáng 19/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các cấp, các ngành và địa phương cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Đến nay, 10 cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong. Kết quả, giảm 9/39 đầu mối đơn vị trực thuộc; 7/54 trưởng phòng; 12/67 phó trưởng phòng; 48 biên chế theo lộ trình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong. Tổng cộng giảm 12/33 đầu mối đơn vị trực thuộc; 5/29 trưởng phòng; 12/31 phó trưởng phòng; 14 biên chế theo lộ trình.

Đối với việc thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh, có 4 đơn vị đưa vào kế hoạch đăng ký thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện; mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã có 71/192 xã, phường, thị trấn thực hiện theo lộ trình (đã thực hiện 7 xã, phường, thị trấn); mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện hiện có 6/15 huyện, thị xã, thành phố thực hiện; có 15/15 huyện, thị xã, thành phố thực hiện xong mô hình nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Đối với các cơ quan thuộc khối chính quyền, đến nay, 19/20 sở, ngành tỉnh hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong. Tổng cộng giảm 1 đầu mối cấp tỉnh (Văn phòng Ban An toàn giao thông); 34/151 đầu mối đơn vị trực thuộc; 29/143 trưởng phòng; 14/160 phó trưởng phòng; 97 biên chế theo lộ trình. Tính đến tháng 5/2018, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã là 3.052 người, giảm 825 người so với quy định; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là 7.601 người, giảm 1.714 so với quy định,…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 02

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, tiến độ thực hiện Đề án 02 chưa đạt yêu cầu của Tỉnh ủy. Một số công việc đề ra trong quí I và II năm 2018 còn tồn đọng, chưa thực hiện được, nhất là việc sắp xếp đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã và định hướng hoạt động cho các hội đặc thù. Bên cạnh những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt thì ở một số nơi, sự quyết tâm, quyết liệt còn hạn chế, chưa có sự tập trung cao trong quá trình thực hiện.

Ông Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các cấp, các ngành và địa phương cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và phải tiến hành thường xuyên, liên tục. Những cơ quan, đơn vị làm không tốt, để xảy ra thắc mắc, khiếu kiện thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Trừ những trường hợp khó khăn do khách quan, những trường hợp còn lại phải đẩy nhanh tiến độ bảo đảm thực hiện theo lộ trình./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết