Tiếng Việt | English

14/07/2019 - 19:50

Tập trung ngăn ngừa, phòng, chống dịch tả heo Châu Phi 

Hiện nay, ngoài những nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, để ngăn ngừa hiệu quả dịch tả heo Châu Phi thì người chăn nuôi cần chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện dịch bệnh để hạn chế rủi ro.

Đội ngũ cán bộ cơ sở trực tiếp phòng, chống dịch 

Tiêu hủy heo bị nhiễm bệnh

Bảo đảm tiêu hủy đúng yêu cầu kỹ thuật

Hỗ trợ nông dân chôn lấp heo 

Xử lý hố tiêu độc khử trùng 

Bảo đảm an toàn trước khi rời vùng dịch

Thận trọng tái đàn, mở rộng đàn trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo Châu Phi

Kim Khánh – Kim Thoa

Chia sẻ bài viết