Tiếng Việt | English

03/08/2020 - 09:50

Tập trung phòng, chống Covid-19

Thời gian qua, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của nước ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Tuy nhiên hiện nay, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, đợt sóng dịch Covid-19 thứ hai đã xảy ra ở Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. Điều nguy hiểm là một số bệnh nhân không có triệu chứng.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao tình hình phòng, chống dịch bệnh (PCDB).

Mới đây, Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác PCDB, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhất là ngành Y tế tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; đồng thời, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị và hạn chế thấp nhất trường hợp mắc, tử vong. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp PCDB trong tình hình mới tại Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH.

Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCDB, phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thường xuyên, liên tục công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ mắc bệnh. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các biện pháp PCDB để người dân chủ động thực hiện. Tiếp tục thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 để người dân yên tâm, không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong PCDB.

UBND tỉnh cũng kêu gọi các ngành, chính quyền các cấp phải thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp PCDB theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các cơ quan thẩm quyền có liên quan. Đồng thời, thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm,…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao ngành Công an phối hợp các ngành chức năng liên quan rà soát, cập nhật hàng ngày danh sách các cá nhân đi về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế, tổ chức cách ly tại gia đình theo đúng quy trình, quy định. Đồng thời, giao ngành Y tế khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, xem xét, đề xuất việc đưa các đối tượng này vào các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh (nếu xét thấy cần thiết).

Đặc biệt, đối với hoạt động kiểm soát khu vực biên giới, tỉnh yêu cầu các ngành chức năng phối hợp chính quyền các huyện, thị xã biên giới tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ; phải thực hiện nghiêm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh và UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và các ngành chức năng liên quan có phương án bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn trong mùa dịch Covid-19. Tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là kiểm tra, đo thân nhiệt hàng ngày đối với công nhân trước khi vào doanh nghiệp, yêu cầu công nhân và người lao động đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn,... Đề nghị, yêu cầu thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức khi vào cơ quan phải thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn một cách nghiêm túc. Tập trung tuyên truyền khuyến cáo người dân khi ra khỏi nhà nên đeo khẩu trang thường xuyên; đồng thời hạn chế ra đường, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết./.

Tân An

Chia sẻ bài viết