Tiếng Việt | English

13/10/2017 - 04:11

Tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 9,2%

Tập trung thực hiện các giải pháp đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 9,2% là nội dung được quan tâm tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa X.


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Văn Tiều chia sẻ với đại biểu về các giải pháp trọng tâm thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ( GRDP) 9,2%

Ngày 12/10/2017, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa X đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong 9 tháng qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số ngành kinh tế và các địa phương (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Cục Thuế, huyện Cần Giuộc, Đức Hòa,...) tham luận những vấn đề “nóng”, liên quan sát sườn đến sản xuất, đời sống: Sản xuất nông nghiệp, Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; một số vấn đề trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển công nghiệp,...

Đặc biệt, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Văn Tiều chia sẻ với đại biểu về các giải pháp trọng tâm thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9,2%.

Đó là thực hiện có hiệu quả những giải pháp phòng, chống để chủ động ứng phó và giảm thiệt hại do thiên tai; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục tập trung chăm sóc lúa. Tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh thực hiện “cánh đồng lớn”. Tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ tổ chức Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh; tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, tập trung các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2017, các công trình thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Duy trì đối thoại với doanh nghiệp, công ty đầu tư hạ tầng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Tập trung điều hành, phấn đấu khắc phục các khó khăn trong thu hút đầu tư để thu hút tốt hơn, góp phần tăng tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp.

Khai thác tốt các tuyến, tour du lịch trọng điểm của tỉnh với các mô hình du lịch sinh thái, du lịch làng nghề với các giá trị văn hóa; thực hiện liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố lân cận.

Tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách nhà nước; khai thác hiệu quả các nguồn thu; tăng cường khả năng thanh tra, kiểm tra các vi phạm về thuế; xử lý tốt nợ thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước, quyết tâm phấn đấu vượt thu theo kế hoạch. Về chi, phải triệt để tiết kiệm; cắt, giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế bổ sung chi thường xuyên… ./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết