Tiếng Việt | English

09/10/2018 - 19:27

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13:

Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu bế mạc hội nghị

Tại hội nghị, Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu đạt ở mức tốt nhất. Trong đó, giai đoạn 2019-2020 tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 9-9,5%; tỷ lệ huy động ngân sách GRDP bình quân trên 10%.  Đồng thời, nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản; phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp và xây dựng vượt kế hoạch đề ra.

Tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là giao thông, điện, nước gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm.

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh biểu dương tinh thần nghiêm túc, tập trung của các đại biểu trong việc đóng góp nhiều ý kiến sâu sát cho các nội dung đề ra tại hội nghị. Đồng thời, ông đề nghị các địa phương, các ngành phải gấp rút triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà hội nghị đề ra, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh trao quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh trao quyết định nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/11/2018 cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm và Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Nguyễn Văn Thiệp./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết