Tiếng Việt | English

15/01/2020 - 08:21

Tết nghĩa tình

Theo phong tục truyền thống của người Việt Nam, tết là dịp mọi người cùng chúc nhau năm mới mọi việc thuận hòa, khỏe mạnh, may mắn, phát tài, phát lộc,… Trong gia đình, con cháu đoàn viên thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, chúc thọ ông bà, cha mẹ. Ngoài xã hội, tết là dịp thăm viếng lẫn nhau, thắt chặt nghĩa tình, tăng cường đoàn kết, gắn bó,...

Tuy nhiên, hoạt động chúc tết lẫn nhau có lúc bị biến tướng, có yếu tố không tích cực. Một số người lợi dụng truyền thống tốt đẹp này tranh thủ tặng quà lãnh đạo, cấp trên để được ưu ái, quan tâm, được thuận lợi trong việc lên chức, có chỗ làm tốt, có nhiều quyền lợi, có dự án, thuận lợi trong cơ chế xin - cho,… Ở một số cơ quan, địa phương cũng có tình trạng sử dụng ngân quỹ để thăm viếng, tặng quà cơ quan cấp trên,...

Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, cùng với công tác cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường tiết kiệm, siết chặt kỷ cương,…Đảng, Nhà nước ta đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong văn hóa chúc tết. Vào dịp xuân về, tết đến, Đảng, Chính phủ đã chủ trương thăm và chúc tết gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người già cô đơn, đối tượng xã hội,... Trong cơ quan thì thủ trưởng đến thăm, chúc tết nhân viên cấp dưới có hoàn cảnh khó khăn,…

Đón mừng năm mới Canh Tý 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thăm hỏi và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị vũ trang và đơn vị khác làm nhiệm vụ trong ngày tết. Quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, nhất là gia đình chính sách gặp khó khăn để kịp thời động viên, giúp đỡ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đề cao trách nhiệm của xã hội đối với những người có công với đất nước. 

Chủ động rà soát, chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp tết, nhất là người nghèo, công nhân, lao động tại các khu, cụm công nghiệp, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường vận động, khuyến khích các hoạt động từ thiện, nhân đạo, kêu gọi cộng đồng cùng chăm lo các đối tượng xã hội, đặc biệt quan tâm các vùng sâu, vùng biên giới, vùng khó khăn của tỉnh, tạo điều kiện để mỗi người, mỗi gia đình đều được vui xuân, đón tết; qua đó, khơi dậy tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không sử dụng ngân sách để đi thăm, chúc tết, tặng quà cơ quan cấp trên dưới mọi hình thức; không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết. Dành thời gian thăm, chúc tết ở cơ sở, các gia đình chính sách, cán bộ lão thành, các đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị gặp khó khăn./.

Tân An

Chia sẻ bài viết